Anh Toại là 1 người anh mà Bắc học hỏi được rất nhiều về phong cách sống , cách tư duy trong giải quyết vấn đề 1 cách rất dễ dàng – nhanh – hiệu quả .
Cám ơn vũ trụ đã cho Bắc cơ hội được gặp gỡ và kết bạn với anh . Được đồng hành cùng anh trên hành trình phát triển bản thân và thành công trong lĩnh vực kinh doanh hệ thống Bắc luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào .