Nói về anh thì nói cả ngày không hết. Nhưng điều mà Trâm tâm đắc nhất ở anh là khả năng dẫn dắt người khác. Anh tạo cho người khác lòng tin và sẵn sàng đi theo con đường và sự cố vấn anh đưa ra. Chúc anh thành công hơn nữa