TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI RẤT HẠNH PHÚC VỚI GIA ĐÌNH CÒN NHIỀU NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG ?

TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI RẤT HẠNH PHÚC VỚI GIA ĐÌNH CÒN NHIỀU NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG ?
Hiểu các khái niệm sau là mọi việc thông tỏ:
LÀM TIỀN: Làm những việc tạo ra tiền
LÀM TÌNH: Làm những việc tạo ra tình cảm, tạo ra yêu thương (Nấu ăn, ủi quần áo giúp, bóp vai, hỏi thăm, động viên, tặng quà …)
Có những người làm việc rất giỏi, họ biết làm gì để tạo ra nhiều tiền nhưng LÀM TÌNH thì rất kém, họ không biết lắng nghe, yêu thương, chăm sóc bạn đời của mình nhưng họ luôn nghĩ họ giỏi, họ ngon lành, tại người kia thôi, họ chia tay, nghĩ rằng kiếm 1 người khác tốt hơn, lại vẫn như cũ, sau nhiều lần họ phán: Đàn ông trời ơi, đàn bà tốt Tuyệt chủng rồi … 😃
Vậy đó, Giỏi làm tiền thì giàu có, Giỏi “làm tình” thì hạnh phúc. Giỏi cả hai thì GIÀU CÓ và HẠNH PHÚC