Phụ Huynh hỏi Thầy

– Thầy ơi, muốn con mình trở thành một con người có trái tim nhân hậu mình phải làm sao ?
– Chị đừng Bình luận, phán xét người khác nữa 

Leave a Comment