Những điều bố mẹ cần biết

‘ĐỪNG tiếp tục cho phép mình chần chừ trong việc giáo dục con đúng. Bởi vì con cái chính là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Bạn có thể bắt đầu lại rất nhiều điều, nhưng tuổi thơ của con thì không! Bạn có thể níu kéo nhiều thứ, nhưng không thể bắt con “bé lại” để cho mình thêm 1 cơ hội làm lại từ đầu. Bạn sai 1 lần, nhưng có thể khiến con đi chệch hướng cả một đời.”

Leave a Comment