Nghèo thường Khổ nhưng Khổ thì không phải do nghèo Thế do gì ?

Nghèo thường Khổ nhưng Khổ thì không phải do nghèo ❤
Thế do gì ?
Do họ không Tu sửa bản thân
Cái hồ nước bẩn, các loại cá trong hồ “lặc lè” thế bạn thay nước hay thay cá ?
Bạn là cái Hồ, những gì chứa trong đầu bạn giống như nước, những người xung quanh bạn như những con cá. Nếu trong đầu bạn chưa toàn những điều Tốt đẹp, Thiện lành thì gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng của bạn sẽ KHỎE RE và ngược lại thì … Mệt mỏi
Đừng đổi cá, Hãy đổi nước
ĐỪNG ĐỔI NGƯỜI, HÃY ĐỔI MÌNH