Nhật bản là quốc gia thiếu thốn về Tài Nguyên, Thiên tai động đất quanh năm nhưng hiện họ vẫn Nghiễm nhiên đứng ở Hạng 3 của thế giới.
Đặc Trưng lớn nhất của họ là gì ?
Nhìn thông điệp họ để trên Quốc kỳ mà học. Màu đỏ là đại cho mặt trời, nằm ở cực đông của Châu Á nên nước Nhật nhìn thấy mặt trời đầu tiên, họ được gọi là “Xứ sở mặt trời mọc”.
Màu trắng là đại diện cho LIÊM CHÍNH – TRUNG THỰC – TRONG SẠCH
Muốn cuộc đời tốt đẹp đừng nghĩ tới Chuyện ĂN CẮP nữa. Nhân tướng sẽ đẹp, sẽ tự tin, Phúc Đức sẽ tràn đầy, quý Nhân sẽ xuất hiện trợ giúp …
Vài chuyện Ăn cắp phạm mà nhiều khi không biết:
– Giờ công ty mà làm việc cá nhân
> Ăn cắp thời gian
– Đồ công ty mà Dùng cho mục đích cá nhân
> Ăn cắp tài sản
– Làm cho đơn vị khác ngoài giờ mà sử dụng những chiến lược công ty đang dùng
> Ăn cắp ý tưởng
– không hoàn thành trách nhiệm làm chậm trễ tiến độ, khách hàng phàn nàn …
> Ăn cắp cơ hội của Anh em đồng nghiệp

Bớt ĂN CẮP tăng CƠ HỘI VÀ TIỀN BẠC 

Leave a Comment