LÀM SAO CHO CON VÂNG LỜI

LÀM SAO CHO CON VÂNG LỜI
“Con trẻ chỉ thích nghe lời Người nó YÊU & TIN “
  • Con yêu mình là do cách mình Ăn nói và cư xử phù hợp. Có đứa mình nói chậm, có đứa mình nói nhanh, có đứa mình phải quan tâm đồng hành, có đứa phải để nó được quyết định …
  • Con Tin mình hay không phụ thuộc vào uy tín của mình. Nói có làm không ? Lỡ lý do gì đó nói mà không làm thì có xin lỗi và khắc phục không ? Có thói quen nói sai sự thật không ?

    Làm cha mẹ phải học và hành thật nhiều mới Hiểu, dạy con thành NHÂN TÀI được.

    Muốn con thành ai, mình phải là người đó

Leave a Comment