“Gieo” rồi sẽ “Gặt”

Muốn ăn loại nào hãy gieo hạt loại ấy.
Muốn Hạnh Phúc và Thành Công thì cứ gieo hạt Nỗ Lực, Yêu Thương, giúp đỡ, cảm ơn, Xin Lỗi
Gieo sai hạt là chuyện bình thường nhưng không đổi Hạt mà muốn mọc lên cây khác là chuyện Bất Thường
Không gieo mà cứ nghĩ tới cách gặt là chính thức định vị mình là Tên Trộm 🙂