có điều kiện hay không điều kiện ?

“Khi Bạn được ai đó yêu thương VÔ ĐIỀU KIỆN có phải bạn luôn thấy Bình An, nhẹ nhàng và luôn nghĩ cách báo đáp tự nguyện phải không ?
Chúng ta dễ dàng lắng nghe phải không ? Con cái chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta yêu thương chúng VÔ ĐIỀU KIỆN chính là cho chúng cuộc sống BÌNH AN – HẠNH PHÚC và việc dạy bảo các con cũng trở nên nhẹ nhàng, đơn giản. Có phụ huynh sẽ bảo: Tui yêu con tui vô điều kiện mà, có yêu cầu gì từ nó đâu. ấy vậy mà mỗi khi nó đạt điểm không như ý chúng ta lại la toáng lên.
Có phải điều kiện đã được đặt ra vô hình không ?”